Co będzie z Twoją emeryturą?

Zadbaj o rodziców na emeryturze

Autor: FuturePR
Źródło: FuturePR
Świadczenia emerytalne to rodzaj bezpieczeństwa na przyszłość w postaci wynagrodzenia pieniężnego dla dla osób w wieku emerytalnym, które nie mogą uczestniczyć już pracy etatowej. Kiedyś mówiono o niej renta starcza.

System emerytalny w formie, jaka jest teraz, stworzony został w 1880 roku. Wprowadził go kanclerz Otto von Bismarck, aby zdobyć poparcie robotników dla swojej partii. Była to gwarantowana przez kraj emerytura dla wszystkich pracowników mających ubezpieczenie, którzy skończyli 70 lat. Emerytury ewoluowały przez ten czas i obecnie emerytura w Polsce składa się z 3 filarów: I filar – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych obsługiwany przez zus, II filar – Otwarty fundusz emerytalny (w skrócie OFE), III filar – np. Indywidualne konto emerytalne (w skrócie IKE).

Przed skorzystaniem z emerytury, jeśli dana osoba utraci pracę, przysługują jej tzw. świadczenia przedemerytalne. Świadczenia przedemerytalne uzyskuje się m.in., wtedy gdy osoba zostaje zwolniony w wieku co najmniej 56 lat – kobieta oraz 61 lat – dla mężczyzny oraz ma przedział wiekowy uprawniający do emerytury, wynoszący minimum20 lat dla kobiet i 25 lat – mężczyźni. Jeśli przedział czasowy uprawniający do emerytury jest wydłużony, to wiek straty pracy dodatkowo się obniża. Utrata pracy powinna być spowodowana przyczynami z miejsca pracy. Dodatkowo osoba starająca się o świadczenia przedemerytalne musi spełniać absolutnie poniższe warunki: przez okres co najmniej 6 miesięcy pobierała zasiłek dla bezrobotnych, cały czas jest zarejestrowana w ewidencji Urzędu Pracy jako osoba bezrobotna, w okresie brania zasiłku (zobacz przystąpienie do długu) dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia właściwe etatu lub innej pracy zarobkowej, złoży podanie o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Gdy utracona zostaje renta, pobierana w ciągłości od 5 lat, to także można złożyć wniosek o świadczenia przedemerytalne.

Gdy człowiek z jakiegoś powodu charakteryzuje się czasową lub ciągłą niemożnością wykonywania pracy zawodowej, to może starać się o świadczenia pieniężne wypłacane w ramach systemu ubezpieczeń społecznych. Takie świadczenie nosi nazwę renta. Renta może być podzielona na kilka rodzajów: renta inwalidzka, renta rodzinna, renta socjalna. Renta rodzinna (sprawdź adwokat warszawa prawo rodzinne) jest to rodzaj renty, który jest dla członków rodziny osoby nieżyjącej, która była ubezpieczona i miała w chwili odejścia ze świata prawo do emerytury lub świadczeń przedemerytalnych. Oprócz wdowy prawo do pobierania świadczenia, jakim jest renta rodzinna mają dzieci adoptowane, jak również wnuki.